Żebracy rodzicami chrzestnymi

Fragment opracowania pt. „Z dawnych ksiąg metrykalnych parafii żywieckiej”
Autor: Stanisław Szczotka
Miesięcznik Heraldyczny 1937r. nr 7-8