Z dziejów walk o tytuły książęce

Autor: Władysław Tomkiewicz
Miesięcznik Heraldyczny 1931r. nr 1