Stanowisko prawno-społeczne szlachty polskiej w świetle opinii własnej i obcej cz. 1

Część 1

Część 2

Autor: Władysław Semkowicz
Miesięcznik Heraldyczny 1930r. nr 2

Część 2