Rogozińscy w Źródłach dziejowych

Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym A. Pawiński, Źródła dziejowe t. 12 Wielkopolska

 

Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym A. Pawiński, Źródła dziejowe t. 14 Małopolska