Rogozińscy – statystyka

Rogoziński – rozmieszczenie w Polsce na początku lat 90-tych

Razem 5716 osób w 49 województwach

Dane posortowane malejąco wg liczby osób w województwie.

Lp. Województwo Liczba osób
1 warszawskie 610
2 ciechanowskie 382
3 łódzkie 350
4 zielonogórskie 317
5 poznańskie 307
6 bydgoskie 255
7 katowickie 241
8 włocławskie 225
9 radomskie 217
10 toruńskie 212
11 skierniewickie 170
12 olsztyńskie 168
13 szczecińskie 163
14 kieleckie 153
15 płockie 150
16 wrocławskie 134
17 gdańskie 127
18 tarnowskie 124
19 tarnobrzeskie 114
20 kaliskie 97
21 leszczyńskie 93
22 częstochowskie 92
23 wałbrzyskie 82
24 koszalińskie 78
25 gorzowskie 77
26 krakowskie 67
27 elbląskie 65
28 piotrkowskie 63
29 białostockie 55
30 ostrołęckie 49
31 jeleniogórskie 45
32 pilskie 45
33 nowosądeckie 44
34 rzeszowskie 40
35 opolskie 37
36 konińskie 36
37 legnickie 36
38 siedleckie 33
39 słupskie 31
40 sieradzkie 25
41 chełmskie 24
42 lubelskie 23
43 bielskie 20
44 krośnieńskie 20
45 łomżyńskie 7
46 suwalskie 5
47 zamojskie 5
48 białopodlaskie 2
49 przemyskie 1
RAZEM 5716

Dane posortowane wg nazwy województw w porządku alfabetycznym.

Lp. Województwo Liczba osób
1 białopodlaskie 2
2 białostockie 55
3 bielskie 20
4 bydgoskie 255
5 chełmskie 24
6 ciechanowskie 382
7 częstochowskie 92
8 elbląskie 65
9 gdańskie 127
10 gorzowskie 77
11 jeleniogórskie 45
12 kaliskie 97
13 katowickie 241
14 kieleckie 153
15 konińskie 36
16 koszalińskie 78
17 krakowskie 67
18 krośnieńskie 20
19 legnickie 36
20 leszczyńskie 93
21 lubelskie 23
22 łomżyńskie 7
23 łódzkie 350
24 nowosądeckie 44
25 olsztyńskie 168
26 opolskie 37
27 ostrołęckie 49
28 pilskie 45
29 piotrkowskie 63
30 płockie 150
31 poznańskie 307
32 przemyskie 1
33 radomskie 217
34 rzeszowskie 40
35 siedleckie 33
36 sieradzkie 25
37 skierniewickie 170
38 słupskie 31
39 suwalskie 5
40 szczecińskie 163
41 tarnobrzeskie 114
42 tarnowskie 124
43 toruńskie 212
44 wałbrzyskie 82
45 warszawskie 610
46 włocławskie 225
47 wrocławskie 134
48 zamojskie 5
49 zielonogórskie 317
RAZEM 5716

Dane liczbowe o poszczególnych nazwiskach pochodzą ze „Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych” pod red. Prof. Kazimierza Rymuta, wydanego w wersji tradycyjnej przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie.
Możesz je pobrać ze strony Serwis Heraldyczny Ośrodka Dokumentacji Uchodźstwa Polskiego w Pułtusku