Powstanie i ewolucja nazwisk

Fragment artykułu pt. „O używaniu nazw herbowych i nazwisk”
Autor: Mirosław Zbigniew Przegonia Kryński
Miesięcznik Heraldyczny 1913r. nr 3-4