O znaku Awdańca

Miesięcznik Heraldyczny 1935 nr 6