Nieznane kresowe herbarze powiatowe z roku 1795

Autor: I. R. Sobieszczański
Miesięcznik Heraldyczny 1934 nr 2