Jan z Dambrowa, Marcin i Florian

 

1. Piotr Rogoziński (protoplasta Rogozińskich) + (1507) Katarzyna z Kociszewa

1.1. Jan Rogoziński z Dambrowa ur. ok. 1510 występuje w sądzie 1541 Konin + Katrzyna Grabieńska siostra Małgorzaty i Elżbiety. córki ?? i ?? Modlskiej (stryjowie Ambroży pleban i kasper G.)

1.1.1. Stanisław Rogoziński zm. 1610, podstarości a potem podkomorzy Sieradzki, w katedrze Krakowskiej, przy zakrystii, pochowany z tablicą marmurową + Dorota Pucek ze Śliwnik h. Godzięba

1.1.1.1. Jan (w 1604r. student U.Kr.)

1.1.1.2. Anna (od 1607r. w zakonie bernardynek na Stradomiu pod imieniem Damianny)

1.1.1.3. Katarzyna

1.1.1.4. Zofia

1.1.1.5. Dorota (być może żona Pawła Czernego)

1.1.2. Gabriel Rogoziński w Krakowskiem dobra Glewiec i Gniazdowice + ?? Wądzonówna (wg Niesieckiego), Ewa z Sarbskich (wg PSB)

1.1.2.1. Konstancja + Adam Sławiński

1.1.2.2. Helena + ? Wawrowski

1.1.2.3. N. + Jędrzej Kwiatkowski

1.1.2.4. Jan Rogoziński burgrabia Krakowski + Dorota Biskupska podkomorzanka łęczycka

1.1.2.4.1. ?? Rogozińska

1.2. Marcin Rogoziński, występuje 1568 + Małgorzata Grabieńska siostra Katarzyny i Elżbiety żony Skączinowskiego (ślub 1544)

1.2.1. Jan Rogoziński ur. ok. 1550 zm. 1594-1609 + Zofia Dobrzycka c. Stanisława zm. po 1594 (możliwe, że 1630.9/4. poch. kość. Dobrzyca)

1.2.1.1. Kasper Rogoziński, wojski sieradzki + Małgorzata Sulimowska (2.v. Samuel Bełdowski)

1.2.1.1.1. Katarzyna Rogozińska zakonnica pod im. Salomea, występuje 1617

1.2.1.1.2. Sebastian Rogoziński, jezuita kolegium kaliskiego

1.2.1.2. Anna Rogozińska zm. po 1614 +(1) Jan Bielski zm. przed 1614 +(2) Wojciech Załuskowski

1.2.1.3. Maciej Rogoziński

1.2.1.4. Zygmunt Rogoziński ur. ok. 1600 (w 1605 małoletni)

1.2.2. Maciej Rogoziński ur. ok. 1550 +() Anna Dobrzycka (1.v Jan Pabianowski, mieli syna Stanisława)

1.2.3. Stanisław Rogoziński ur. ok. 1550

1.2.4. Mikołaj Rogoziński ur. ok. 1550 ur. ok. 1540 zm. przed 1609, cześnik kaliski +(1) Anna Potworowska +(2)(ok. 1598) Zofia Rozdrażewska (2.v. ?? Mikołajewski) – brał udział w turnieju na rynku krakowskim w 1583r.

1.2.4.1. Marcin Rogoziński zm. przed 1661 + Annę z Otoka Zaleska

1.2.4.1.1. Krzysztof Rogoziński + Marjanna Stawiska

1.2.4.2.  Barbara Rogozińska (*? † przed 1648) + (1620)Stanisław Borzysławski (*? †1649)

1.2.4.3  Jan Rogoziński

1.2.4.4. Helena Rogozińska + Jan Wawrowski pisarz kaliski

1.2.5. Bartłomiej Rogoziński ur. ok. 1550 zm przed 1618 +(1)(1583) Zofia Pabianowska c. Jana (1 męża Anny Dobrzyckiej) siostra Stanisława +(2)(1588) Dorota Piekarska h. Dębno ok. 1570 zm. ok. 1640

1.2.5.1. Piotr Rogoziński ur. ok. 1580 + Anna Bartochowska (1. v Stanisław Nieradzki)

1.2.5.1.1. Wojciech Rogoziński zm. po 1661 w 1643 sługa Eljasza z Bukowca Slichtynka (Piotrków Trybunalski) + Krystyna Rudzka c. Stanisława i Zofii Mierzewskiej

1.2.5.1.1.1. Zofia Rogozińska +(po 1670) Samuel Karpiński s. Aleksandra

1.2.5.1.2. Marianna Rogozińska + Mikołaj Szawłowski, s. Jana

1.2.5.2. Wawrzyniec Rogoziński ur. ok. 1580 zm. przed 1671 + Marianna Szyszkowska

1.2.5.2.1. Anna Rogozińska + ?? Wasowic

1.2.5.2.2. Bogumiła Rogozińska + Franciszek Dziedzicki

1.2.5.2.3. Helena Rogozińska

1.2.5.3. Stanisław Rogoziński ur. ok. 1580

1.2.6. Piotr Rogoziński ur. ok. 1550

1.3. Florian Rogoziński ur. ok. 1520 , występuje 1568

Źródła:

Herbarz Polski t. VIII str. 128.

 

Polski Słownik Biograficzny

 

Teki Dworzaczka – Regestry

 

331 (Nr. 28a) 1626
Dorota z Śliwnik wdowa po Stanisławie Rogozińskim podkomorzym sieradzkim, z I i Jan Wielżyński i Zofja Dobroszolowska małż. z II z racji wsi Nowawieś, Potok, Brzy (?), Grodziec Mały i Stanisławów Wielżyńskim wydzierżawionych kwit. się (p. 1422) 
(obecnie Nowa Wieś, Potok, Brzeźnio, Grójec Mały i Stanisławów, miejscowości k/ Złoczewa były własnością Stanisława R. burgrabiego krak.)

Teki Dworzaczka – Monografie

Borzysławski Walenty, syn Wawrzyńca, jako dziedzic w Gdzikowie kwitował 1633 r. Dorotę z Sliwnik, wdowę po Stanisławie Rogozińskim, podkomorzym sieradzkim, i jej synów ze spraw o bezprawie i gwałty (I.Kal.99b s.1592).

 

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego

W połowie XV wieku Szarbia była własnością Mikołaja Polanowskiego, Sarbskich i Słupowskiego, miała 4 folwarki, 5 zagród z rolą od których dawano dziesięcinę wartości 17 grzywien plebanowi w Igołomi, 2 łany kmiece dawały dziesięcinę klasztorowi w Brzesku (Hebdowie). Według innych źródeł w 1581 roku w części Gabryela Rogozińskiego było trzy połlanki, 2 zagrody z rolą, 1 komornik z bydłem, 2 komorników bez bydła.

Przemyków, ma 10 os., 68 mr.; należała do dóbr Malkowice. Według reg. pob. pow. krakowskiego z r. 1490 wś 8., w par. Przemąków, miała l łan. W r. 1581 Rogoziński miał ‚/2 łanu km., 2 zagr. z rolą, l zagr. bez roli (Pawiński, Małop., 10, 443).

Sokołowice. W 1581 r. wymienione w parafii Koszyce, dzierżawione przez Rogozińskiego, miały 4 półłanki kmiece, 2 zagrodników, 4 czynszowników, 9 komorników, 1 chałupnika, 1 rybitwę, młyn z kołami na Śrzeniawie.

Teki Dworzaczka – Regestry

Grodzkie i ziemskie > Konin
3057 (Nr. 3 gr. I. i Rel. Kon. 3) 1541
N. Jan Rogozinski de Dambrowa (chodzi o D. Widawską), z ziemi sieradzkiej, winien 600 zł. M. Mikołajowi z Russocic, klanowi biechow.; Katarzyna Grabienicka, żona zezn. (f. 296v)

1561 (Nr. 138) 1677
Kat. ze Strzemielca Łaszczówna, c. o Stef. Ł. klana konar. -kuj. z ol. Anny-Elżb. Koniecpolskiej c. o. Stanisł. K. wdy sier., matki spadkob. jedyna, ż. Wojciecha Radolińskiego, s. Andrzeja R. klana krzywińsk. prawo do zapisów przez ol. Andrzeja z Gaszyna Zwierzchleyskiego od ol. Piotra, Jana i Stanisł. Rogozińskich bci rodz. nabyte, i zabezp. na pos. wsi Dąmbrowa i Pudłów w p. sier. na osobę ol. Jana Koniecpolskiego wtedy dziedzica sieradz. sced., a potem na ol. Annę-Elżb. z K. Łaszczowę w pos. jej spadłe ced. Spytkowi z Bużenina dziedzicowi Pstrokońskiemu podkomorz. b. k., ście. czerniszen. (p. 834) Piotr, Jan, Stanisław, ss. Marcina brata Jana de Dambrowa

3099 (Nr. 3 gr. I. i Rel. Kon. 3) 1542
NN. Małgorzata i Katarzyna Grabienskie, żony NN. Jana i Marcina Rogozinskich, winny 600 zł. Mikołajowi z Russocic, klanowi biechow., pod zast. wsi Paprotna p. kon. (f. 355)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek
975 (Nr. 7) 1544
Grzegorz Wietnicki zw. Rabant, pw. Katarzynie, ż. Jana i Małgorzcie, ż. Marcina Rogozińskich oraz pannie Elżbiecie Grabieńskim (f. 189v)

Grodzkie i ziemskie > Konin
3166 (Nr. 4 gr. I. i Rel. Kon. 4) 1544
N. Grzegorz Wiethniczki zw. Rabanth intromitowany do wójt. wsi Wietnicza, z którego wygnany został przez NN. Katarzynę żonę Jana Rogozinskiego, Małgorzatę żonę Marcina Rogozinskiego, Elżbietę pannę Grabienskie (f. 47)

1983 (Nr. 6 zs. I. i Rel. Z. Kon. 6) 1545
N. Małgorzata Grabienicka, żona Marcina Rogozienskiego, całe cz. dziedziczne ojczyste i macierzyste we wsiach Grabienice i Zorzewo Ambrożego z działu z Katarzyną Grab. żoną Jana Grabienickiego oraz Elżbietą Grab. ż. Jana Skączinowskiego, przypaść winne w pow. kon. za 100 grz. N. Agnieszce Zorzewskiej wyderk. (f. 144v)

1986 (Nr. 6 zs. I. i Rel. Z. Kon. 6) 1545
NN. Katarzyna, żona Jana Rogozienskiego, Małgorzata, żona Marcina Rogoz., Grabienickie, siostry rodzone całą wieś Paprotna w powiecie kon. N. Elżbiecie Grabienickiej, żonie Jana Skączinowskiego, siostrze swej rodzonej w działach wiecz. rezygnują (f. 145). Ta zaś Elżbieta całe cz. we wsiach Grabienice i Witnica i całą wieś Zorzewo p. kon. rez. w dziale Katarzynie i Małgorzacie (f. 145v)

3268 (Nr. 4 gr. I. i Rel. Kon. 4) 1545
N. Małgorzata Grabienska, żona Marcina Rogozienskiego, winna 100 grz. Agnieszce Zorzewskiej z Zorzewa, wdowie po ol. Bernardzie Strzyzewskim, (f. 202), z zabezp. na całych częściach w Grabienicach i Zorzewie Ambrożego przypadłych w działach z Katarzyną Gr. żoną Jana Rogozińskiego oraz Elżbietą Gr. żoną Jana Skeczynowskiego (f. 202)

3289 (Nr. 4 gr. I. i Rel. Kon. 4) 1545
NN. Jan Rogoziński w imieniu żony swej Katarzyny Grabienskiej i Marcin R. w im. żony swej Małgorzaty Gr., bracia rodzeni niedzielni, w imieniu tych żon swoich a sióstr m. s. rodzonych, sprzedają całe wsie Zorzewo zw. Ambrożego i całe części dziedziczne tych żon we wsi Grabienice i Wietnica p. kon. za 4. 000 zł. G. Janowi Rozdrażewskiemu dziedzicowi w Nowym Mieście (f. 228)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek
1088 (Nr. 9) 1546
Elżbieta z Grabienic, ż. Jana Skączinowskiego powódka z I i Katarzyna ż. Jana Rogozińskiego oraz. Małgorzata ż. Marcina Rogozińskiego pozwane z II, o ewikcję wsi Paprotnia od obciążeń, głównie od M. Mikoł. Russockiego klana biechow. długu 820 zł.; Tytuł: „Skączinowska Grabienickie” (f. 42)

1100 (Nr. 9) 1546
Grzegorz Wietnicki zw. Rabanth pwko Katarzynie ż. Jana, Małgorzacie ż. Marcina Rogozińskich, Elżb. ż. Jana Skączynowskiego siostrom rodz. Grabienickim (f. 71)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek
2780 (Nr. 1395) 1546
N N. Małg., ż. Marcina Rogozienskiego, Katarzyna, ż. Jana Rog., Grabienskie, siostry rodz., w tow. Kaspra Gr. stryja i Macieja Modlskiego wuja, całą wś. Zorzewo W., i całe części ojcz. i mac. spadłe po + ol Ambrożego Grab. plebana w Grabienicach stryja ich rodz. we wsiach Grabienice i Wietnicza, p. kon. za 5.000 zł. G. Janowi Rozdrażewskiemu sprzed. (f. 241)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2
7019 (Nr. 896) 1555
N. Jan Jezewski wójt pyzdr. pw Kat. ż. Jana Rogozińskiego, Elżb. ż. Bartłom. Suchorzewskiego spadkobierczynie po ol. Grzeg. Witnickim Rabanth, s. o. X. Ambrożego Grabieńskiego pleb. w Grabienicach i Rzgowie, pretendującym do 2 łanów pola w Witnicy ol. Grzegorzowi W. przez ol. Ambrożego sprzedanym (f. 719). Elżbieta Grabieńska, ż. Bartł. Suchorz. ol. Jerzego W. Rabantha siostra stryj. (f. 719v) Kat. Dokowska, ż. Jana Jezewskiego (f. 719v)

7022 (Nr. 896) 1555
Hier., Jan i Wojc. Nowomieyscy, ss. o. Jana N., pw Janowi Rogozińskiemu i Katarz. Grabińskiej małż.; ona zobow. się ol. Janowi N. Zorzewo W. i części ojcz. i mac. w Grabienicach, spadłe na nią po + ol. X. Ambrożego Grabińskiego, w Grab. pleb., stryja rodz. w Grabienicach i Witnicy p. kon. sprzedać za 5. 000 zł. (f. 722) Marcin Rogoziński i Małg. Grabieńska małż. (f. 722v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek
3702 (Nr. 34) 1568
Marcin Rogoziński z wojew. sieradz., winien 440 zł. Janowi, Florjanowi, braciom rodz., Marcinowi, Janowi i Jerzemu Szyszkowskim, ss. ol. Bartłomieja Szyszk. (f. 359). Stanisław Sz., s. o. Stanisława Sz. winien 200 zł. bratu przyr. Mikołajowi Liskowskiemu (p. 360). Stanisław Sz., ol. Marcina Sz. z brata rodz. nepos (p. 361)

3828 (Nr. 34) 1568
Piotr Rogoziński, s. Marcina R., w im. ojca gotów złożyć s. 400 zł. winną przez ojca Janowi i Florjanowi bciom rodz., oraz Marcinowi, Bartłom. i Jerzemu, ol. Bartłom. Szyszkowskiego synom, ol. Marcina Sz. spadkob. (p. 959)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
4818 (Nr. 4) 1572
N. Marcin Rogoziński z ziemi sieradzkiej całe cz. wsi Wielga Wieś w pow. sier. daje do swej śmierci synowi swemu Maciejowi R-mu (f. 50)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek
4283 (Nr. 42) 1574
Anna Dobrzycka wd. po ol. Janie Pabjanowskim obec. ż. Macieja Rogozińskiego, kwit. z 250 zł. Jakuba Skrzypieńskiego (p. 602)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
728 (Nr. 5) 1579
Jan Rogoziński na 1/2 cz. wsi Ustków i Rathnica p. sier. należ. z działów z braćmi: Maciejem, Stanisł., Mikoł. i Bartłom. RR., zap. pos. 700 złp. ż. Zofii Dobrzyckiej, c. o. Stan. D. Grzymek zw. (f. 53v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
1019 (Nr. 5) 1583
Bartłomiej Rogoziński z Ustkowa, na 1/2 cz-i Strachocic W. w p. sier. zap. pos. 1. 200 zł. żonie Zofii Pabianowskiej c. o. Jana P. (f. 349v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
1385 (Nr. 6) 1589
Stanisł. Pabianowski, s. o. Jana P. Annie Dobrzickiej, wd. po ol. Janie Pab. i po Macieju Rogozińskim, matce swej zap. dożyw. na 1/2 cz-i wsi Bronowo p. kalis. (p. 263)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
1398 (Nr. 6) 1590
Bartłomiej Rogoziński i Dorota Piekarska małż. dożyw. (p. 288)

4686 (Nr. 954) 1590
Do Szubina dziedz. Stanisława Sędziwoja Czarnkowskiego intromit.: Paweł Potworowski podstoli kaliski, ol. Dobrogosta P. podsędka zs. kalis. syn i Mikołaj Rogoziński ol. Marcina R. z Vstkowa woj. sieradz. syn, nabywcy praw od. Mikołaja i Jana PP., ss. tegoż ol. Dobrogosta P. (f. 177)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
1653 (Nr. 6) 1593
Krzysztof Sziskowski wedle zobow. danego Janowi, Mikołajowi i Bartłomiejowi bciom rodz. Rogozińskim, na sumach na wsi Slawino p. kalis. od Piotra Sulisławskiego sty opatow. mianych, zap. pos. 900 zł. ż. Annie R., c. o. Macieja R. (f. 725)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
1467 (Nr. 337) 1594
Mikołaj Mycielski z Budziechowa p. kalis. całą tę wieś, obligowaną przez niego Janowi Rogozińskiemu za 3. 000 złp. Stanisławowi Zarembie za 5. 000 złp. sprzed. (f. 15)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
1716 (Nr. 6) 1594
Jan Rogozinski zap. pos. 700 zł. ż. Zofii Dobrzyckiej (f. 804) Jan R. z p. sier. (f. 805)

Grodzkie i ziemskie > Konin
5364 (Nr. 28 I. i Rel. Kon. 28) 1597
N. Kasper Rogoziński, s. o. Jana R. z p. sier. z I i Marcin Sadowski i Anna Radolińska z II małż. kontrakt dzierż. dóbr Korytkowo, Rogowo, Kaczki p. sieradzkiego, s. v. 200 złp. (f. 186v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
2002 (Nr. 7) 1598
Mikoł. Rogoziński, cześnik kaliski, na wsi Żeruchowo p. kalis. i na cz. wsi Socha p. sier., na cz-ch. wsi Przespolewo, Puste Poroze i na sumie na wsi W. Poroze p. kalis. zap. pos. 4. 000 złp. ż. Zofii Rozdrazewskiej (f. 164)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
2037 (Nr. 7) 1599
Stanisł. Pogorzelski podsędek i surrog., Jan Wysocki burgr. zs. i podstar., Stanisł. Przedziński pisarz gr., Mikoł. Rogoziński cześnik zs., Mikołaj Kosmowski miecznik wojew. kaliscy (f. 205v)

2121 (Nr. 7) 1600
Stanisł. Pabianowski, s. o. Jana P., całe cz-i Bronowa p. kalis. sprzed. za 4. 000 zł. Janowi Rogozińskiemu z Ustkowa (f. 302)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
2332 (Nr. 7) 1603
Kasper Rogoziński i Małgorz. Sulimowska małż., całe cz-i wsi: Korytkow, Rogow i Kaczki w p. sier. kup. przez niego odm Teofili Sul. ż. And. Zamoiskiego, a przez Małg. S. odziedzicz. po ol. Andrzeju S., sprzed. za 4. 500 zł. Janowi Radlickiemu (f. 533)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
27 (Nr. 1) 1605
Maciej Rogoziński, s. o. Jana R., w im. sw. i brata rodz. małol. Zygmunta R., części wsi Bronowo p. kalis. kup. przez ol. ojca od Stanisł. Pabianowskiego, temuż rez. (f. 58v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek
30 (Nr. 75) 1609
Jan Droszewski, s. o. Melchjora Dr., winien 300 złp. Zofji Dobrzyckiej wd. po ol. Janie Rogozińskim (p. 106)

118 (Nr. 75) 1609
Jadwiga Pogorzelska ż. Stanisł. Bujanowskiego (p. 242) Paweł i Kasper Potworowscy, ss. o. Pawła P. podstolego kalis., kwit. Marcina i Jana Rogozińskich ss. ol. Mikołaja R. cześnika kalis. z 400 złp. (p. 246)

Grodzkie i ziemskie > Konin
6432 (Nr 38) 1614
N. Anna Rogozińska, wd. po ol. Janie Bielskim, obec. 2-o v. ż. Wojc. Załuskowskiego, intromit. do całych cz. tegoż Wojc. we wsi Komorowo p. koniń. w s. 2. 000 złp. (f. 79v)

6563 (Nr 38) 1614
N. Anna z Rogoźna, wd. po Janie Bielskim, obec. ż. Wojc. Załuskowskiego, winien Zofji de Dobrzela wd. po Janie Rogozińskim, matce swej, 50 zł. (f. 309v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
2843 (Nr. 9) 1617
Kat. Rogozińska c. o. Kaspra R. wojsk. sieradz., obecnie pod im. Salomei zakonnica, w tow. Potencji Łętkowskiej superiorki i Klary Malechowskiej podprzeoryszy konwentu klarysek kalis. na przedm. toruń., wobec zaspokoj. przez Samuela Bełdowskiego, s. Wacława B. wojskiego kruśw., dobra ojcz. i mac. we wsiach Sulmowo i Sokołowo Samuelowi B. rez. (f. 54v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
2926 (Nr. 9) 1618
Piotr Rogoziński, s. o. Bartłom., na 1/2 dóbr w Strachocicach i Wilczkowie należ. w działach brater., zap. pos. 2. 000 zł. żonie Annie Bartochowskiej, wd. po ol. Stan. Nieradzkim (f. 173)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
3203 (Nr. 10) 1623
Jan Gizycki, s. o. Jana G., wedle zobow. danego Dorocie Rogozińskiej wd. po ol. Bartłomieju R. oraz jej synom Wawrzyńcowi i Stanisławowi R-im, na 1/2 wsi: Gizyce, Zamoście i cz-i Kaliskowic po ojcu i z działów z br. rodz. Mikołajem G. przypadłych, zap. pos. 2. 000 zł. ż. Zofii R. (f. 145)

Grodzkie i ziemskie > Konin
7491 (Nr 44) 1626
N. Jan Gorski intromit. do cz. cz. wsi Komorowo i Dobrosołowo p. gn.(K. D. J. 15 km na pn-zach od Konina) i Jabłonka p. kon. nabytych od Wojc. Załuskowskiego, co dopuściła Anna Rogozińska, ż. Z-go (f. 603)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
3501 (Nr. 11) 1630
Jan Wawrowski, pisarz kaliski, na 1/2 wsi Machniki i Rzechty p. kalis., ż. Hel. z Rogoźna, c. o. Mikoł. Rogozińskiego cześnika kalis. z Zofii z Rozrażewa Mikołajewskiej, zap. pos. 3. 000 złp. (f. 193v)

Metrykalia > Katolickie > Część 9
56683 (Dobrzyca)
1630.9/4. + N. Zofja Rogozińska, poch. kość. D.

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje
7105 (Nr. 299) 1641
Jan Bzowski, ol. Dobrogosta Bz. syn, i Jadwiga Krzycka, ol. Stanisława K. z ol. Urszuli Zerosławskiej, córka i ol. Jana Rudnickiego 1-o v., 2-o v. Jana Bz. żona, zobow. się G. Andrzejowi Zeymie, s. o. Jerzego Z. z Ks. Lit. całe cz-i dziedz. Wilczkowa w p. sier., po bp. +-ci Mikołaja i Aleks. Krzyckich, braci swych rodz. spadłe, a ol. Bartłomiejowi Rogozińskiemu zastaw. sprzedać za 5. 000 złp. (f. 428)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje
7168 (Nr. 301) 1643
N. Wojciech Rogoziński, s. o. G. Piotra sługa Eljasza z Bukowca Slichtynka burgrabiego zs. kościań. (f. 615)

Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1
4110 (Nr. 226) 1645
Wojciech Rogoziński, s. o. Piotra z p. sier. daje zobow. Grudzińskiemu wdzie kalis. dotrzym. kontr. spis. w Łobżenicy, s. v. 3 gn. (f. 188v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
78 (Nr. 125) 1661
Jan Teodor Solkowski, s. o. Wojc. S., s. 3. 000 zł. z s. 5. 000 przez ol. Annę z Otoka Zaleską (Otok wieś 10 km na pn. od Szadka, w pobliżu Zalesie i Wola Zaleska) ol. Marcina Rogozińskiego wd. ol. Stanisł. Kawieckiemu, s. o. Mik. w gr. sier. na wsi Żerochów i cz. wsi Socha p. sier. spos. zast. zapis. a zezn. sced. (z czego zezn. 2. 000 zł. sced. już Piotrowi Sobockiemu i Krystynie Kruszewskiej małż.) ced. Samuelowi Noskowskiemu s. Stanisł. (p. 285). And. Zdzarski i Marj. Poleska małż.

196 (Nr. 125) 1661
Wojc. Rogoziński, s. o. Piotra R., winien 350 zł. Chryzostomowi Trąmpczyńskiemu, s. o. Walentyna (p. 857)

164 (Nr. 125) 1661
Aleks. Mikołajewski, s. o. Pawła, opr. pos. Marjanny Stawiskiej, c. o. Wojc. St., ż. 1-o v. ol. Jana M. brata swego rodz. obec. 2-o v. Krzysztofa Rogozińskiego od 1-go męża na wsi Goliszewo (Goliszew 10 km na pn. od Kalisza) sobie sced., ced. bratu rodz. Stanisławowi M. (p. 640)

180 (Nr. 125) 1661
Krzysztof Rogoziński i Marj. Stawiska małż. skwit. przez Stanisł. Raciborowskiego i Kat. Wlańskiej małż. (p. 763) z dzierż. wsi Krowica

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
554 (Nr. 126) 1665
Wawrzyniec Czyżewski, s. o. Franc. Cz., i Marianna Mikołajewska małż., s 1. 500 zł. zap. spos. zast. na wsi Cielce przez ol. Aleks. Piekarskiego 1652 w gr. sier. Wojciechowi Rogozińskiemu i Krystynie Rudzkiej, a przez tych Rog. sced. Elżbiecie Morawskiej, ż. Walentyna Molskiego w r. 1653, a przez Molską 1654 sced. Adamowi Muchlińskiemu i przez Muchl. 1662 zeznającym, ced. Adamowi Molskiemu, s. o. Piotra M. (p. 732)

677 (Nr. 126) 1666
Wojc. Rogoziński, s. o. Piotra R. i Krystyna Rudzka, c. o. Stanisł. Rudz. i Zofji Mierzewskiej, małż., kwit. matkę jej, 2-o v. wdowę po Jakubie Czachórskim i Marjannę Cz. ol. Jakuba c. i spadkob. jedyną, ż. Jana Korytkowskiego z 1. 200 zł. (p. 229) Marj. Cz., c. o. Jak. z Kat. Piotrowskiej, ż. Jana Kor. kwit. macochę Zofję M. (p. 230)

Zap. Tryb. Piotrk.
1108 (Nr. 31) 1666
Katarzyna Bielska c. o. Sebastjana z Zofji Mikołajewskiej żona Jana Wolińskiego, sumy 2, 1. 000 zł. w gr. kalis. i 1. 200 złp. w gr. sieradz. przez ol. Jana Rozrażewskiego ol. Zofji Rozraż. żonie 1-o v. ol. Stanisława Rogozińskiego cześnika kalis., 2-o v. żonie ol. Jana Mikołajewskiego zapisane, a przez ol. Zofjię ol. Sebastjanowi B. ojcu zezn. scedowane, ceduje Elżbiecie Arcemberskiej wd. po Piotrze Rozrażewskim (ol. jej syn Paweł R., Jan i Elżbieta małż. Baranowscy posesorzy wsi Słupy) (p. 957) Jan Woliński s. o. Mikołaja (p. 959)

1137 (Nr. 129) 1669
Krzysztof Rogoziński, s. o. Marcina i Marianna Stawiska, małż., z I i Jan St. s. o. Wojc. z II, kontr. (p. 1247)

Grodzkie i ziemskie > Konin
9962 (Nr. 60) 1670
G. Samuel Karpiński, s. o. Aleks., ż. przyszłej G. Zofji Rogozińskiej, c. Wojc. R. z Krystyny Rudzkiej, zap. dług 2. 000 złp. (f. 3) Ptk pd sw. Fab. i Seb.

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
4218 (Nr. 15) 1671
Mikoł. Szawłowski, s. o. Jana Sz. i Marianna Rogozińska, c. o. Piotra, małż. dożyw. (f. 209)

Grodzkie i ziemskie > Konin
10095 (Nr. 60) 1671
G. Marjanna Szyszkowska, wdowa po ol. Wawrzyńcu Rogozińskim, w tow. G. Franciszka Dziedzickiego, genera swego, sumę zap. sobie przez Wojciecha R., nepota męża, tj. 500 złp., ced. M. Mik. Mycielskiemu, st. kol., podsędkowi zs. sieradz. (f. 228v) ona sumę 500 złp. u M-go asygnuje córkom swym: G. Annie, ż. Wasowica 150 złp., Bogumile, ż. Franciszka Dziedzickiego, 150 złp., 150 złp. Helenie R-ej, pannie, córce swej, a 50 złp. zachowuje sobie dożyw. (f. 229)

1512 (Nr. 138) 1677
Jadw. Chociszewska, wd. po ol. Janie Dłuskim kwit. z 400 zł. Krzysztofa Rogozińskiego (p. 500) Krzysztof R., s. Marcina, winien 650 zł. Zofji R. wd. po ol. Janie Giżyckim (p. 504)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
1697 (Nr. 140) 1680
Stanisław Pierścieński, s. o. Krzysztofa, kwituje Krzysztofa Rogozińskiego, ol. Marcina syna, z s. 100 zł. z s. oryg. 500 zł. zap. sobie oraz: Kazimierzowi, Bogusławowi, Katarzynie i Agnieszce, braciom i siostrom swym rodz. Pierzcińskim (f. 28)

1725 (Nr. 140) 1680
Mari. Stawiska ż. Krzyszt. Rogozińskiego wedle zobow. męża danego Francziszkowi Wilxyckiemu 1667 przy sprzed. wsi Ustków, Ratnice, Żerochów i cz-i Sochy w p. sier., kasuje oprawę dożywocia na tych wsiach (f. 46v)

1726 (Nr. 140) 1680
Jadwiga Biernacka, c. o. Jana B., ż. Franciszka Wilxyckiego, w tow. Baltazara W. syna swego, wedle zobow. r. 1667 co do sprzed. cz-i Wilxyc p. kalis. kas. na rzecz Krzysztofa Rogozińskiego opr. i dożyw. (f. 47)

Teki Dworzaczka – Monografie

Bielscy
Bielski Jan, mąż Anny Rogozińskiej, córki Jana, która w r. 1605 dostała zapis 100 zł od Zofii z Dobrzyckich, wdowy po Janie Rogozińskim, i jej syna a swego brata Macieja (Rogozińskiego) (I.Kal.71 s.152). W r. 1614 już jako wdowa po nim a 2-o v. żona Wojciecha Załuskowskiego (I.Kon.38 k.79v).

Bielski Jan nie żył już w 1624 r., kiedy wdowa po nim Anna Rogozińska była 2-o v. żoną Stanisława Załuskowskiego (I.Kal.90b s.2560). W r. 1649 nazwana Małgorzatą z Rogoźna, wdową po Wojciechu Załuskowskim (ib.115 s.1167).

Bartochowska h. Rola 1. Anna, żona 1-o v. 1614 r. Stanisława Nieradzkiego, 2-o v. Piotra Rogozińskiego 1618r.

Bartochowski h. Rola 1. Stanisław, syn Wacława i Noskowskiej. Na połowie Noskowa oprawił t. r. posag 3. 000 zł żonie Zofii Chociszewskiej, córce Wawrzyńca (ib.k.129). Zofia mężowskie części w Brelewie i Karchowie, po zrzeczeniu się ich przez siostrę (jego) Annę Rogozińską, dała 1646 r. swemu bratu przyrodniemu Maciejowi Pijanowskiemu, zarówno jak i własne ojczyste części Chociszewic (P.122 k.629, 630).

Z powyższymi nie łączą się w całość genealogiczną następujący B-y. Bartochowska Anna 1623 r. żona Piotra Rogozińskiego

Borzysławski Stanisław, syn Piotra i Piekarskiej, skwitował w r. 1620 Marcina Rogozińskiego, syna Mikołaja cześnika kaliskiego, z 1.000 zł wyprawy żony swej Barbary Rogozińskiej (ib.86 s.933).

Łęski Wojciech, mąż Anny Radlickiej, której w r. 1602 Jan Rogoziński z Ustkowa zapisał dług 200 złp (I. Kal. 68 s. 234).

Mężyńscy, Mężeńscy, Mążyńscy h. Kościesza
Marcin, syn Stanisława i Lucławskiej, mając scedowany sobie przez Piotra Rogozińskiego i żonę jego Annę z Bartochowskich zapis zastawny części Wielkiego Skarszewa w p. kal.,

Mikołajewski Jan M. z Bechcic, mąż Zofii Rozdrażewskiej, wdowy 1-o v. po Mikołaju Rogozińskim, cześnikiem kaliski, której w r. 1622 zobowiązał się Jan Szyszkowski, chorąży kaliski, uiścić sumę 5.000 złp., podniesioną z dóbr Marcina i Jana Rogozińskich (I. Kal. 88a s. 621). Zofia ta w r. 1631, będąc powtórnie wdową, swoje dożywocie na wsi królewskiej Lubola i na tamtejszym wójtostwoe cedowała za konsensem królewskim synowi Wojciechowi M-mu (ib. 97a s. 597). Żyła jeszcze w r. 1638.

Modlibowscy h. Drya

Stanisław, syn Jana i Malechowskiej, umarł między r. 1653 a 30 VI 1657. Jego żoną była Anna z Miełtowic Borzysławska, córka Stanisława i Barbary z Rogozińskich.

Nieradzcy
Stanisław, syn Jakuba i Karsowskiej, mąż Anny Bartochowskiej, córki Wacława. Nie żył już w r. 1618, a mówi się o nim wtedy jako o tylko co zmarłym (ib. 40 s. 663), co trochę zaskakujące, zważywszy, że Anna Bartochowska była już wtedy 2-o v. żoną Piotra Rogozińskiego. Rogoziński w r. 1618. na połowie swych dóbr w Strachocicach i Wilczkowie w p. sieradz. oprawił jej 2.000 zł. posagu (R. Kal. 9 k. 173).

Pabianowscy h. Jastrzębiec
Jan P., syn Stanisława Głoskowskiego i Katarzyny P-ej. Był w r. 1546 obok brata Macieja współdziedzicem połowy Bronowa, kupionej za 400 grz. od małżonków, Jana Bobrowskiego i Heleny Karmińskiej (Kon. 9 k. 204). Mąż Anny Dobrzyckiej, córki Stanisława „Grzymka”, w r. 1560 spisał z nią wzajemne dożywocie (ib. k. 527v) i t.r. oprawił jej 300 grz. posagu na połowie części w Pabianowie, Bronowie, Lutyni, Nie żył już w r. 1570, kiedy wdowie ojciec jej, Stanisław Dobrzycki „Grzymek” zastawiał za 300 zł dwie ćwierci roli w mieście Dobrzycy, jedną „Joskowską”, drugą „Barburkowską” (Kal. 36 s. 234). Będąc już 2-o v. żoną Macieja Rogozińskiego, kwitowała w r. 1574 z 250 zł Jakuba Skrzypińskiego (Kal. 42 s. 602). Wdowa już i po tym drugim mężu, w r. 1589 dostała od syna Stanisława P-go dożywocie na połowie części Bronowa (R. Kal. 6 s. 263). Syn Stanisław. Córka Zofia, w r. 1583 żona Bartłomieja Rogozińskiego (R. Kal. 5 k. 349v).

Stanisław, syn Jana i Dobrzyckiej, części Bronowa w r. 1600 sprzedał za 4.000 zł Janowi Rogozińskiemu z Witkowa (ib. 7 k. 302). Dla dzieci urodzonych z Lisieckiej ustanowił w r. 1602 opiekunami obok innych swą matkę i brata Jerzego P., jak też Jana Dobrzyckiego z Dobrzycy (I. Kal. 68 s. 286). Od Macieja Rogozińskiego nabył w r. 1605 części Bronowa, które sprzedał był jego ojcu, Janowi Rogozińskiemu.

Piekarscy h. Dębno
Piekarscy h. Dębno, wzięli nazwisko od wsi Piekary w pow. sieradzkim, pisali się zaś „z Sienna”, jak wiele innych rodzin z rodu Dębno. Jan z Sienna P., dziedzic wsi Rzekty, leżącej w tej samej parafii Skęczno, co i Piekary. Nie żył już w r. 1587, kiedy wdowa po nim, Anna Racędowska, uzyskała zobowiązanie od zięcia Bartłomieja Rogozińskiego z Ustkowa, iż oprawi jej córce Dorocie a swej żonie posag 2.000 zł. (ib. 54 s. 480). Żyła jeszcze w r. 1590, kiedy inny zięć, Jan Doroszewski, dawał jej zobowiązanie względem oprawy takiego posagu córce jej Elżbiecie (R. Kal. 6 s. 281). Z córek, Dorota, w latach 1587-1590 żona Bartłomieja Rogozińskiego.

Piekarscy h. Dębno
Aleksander, syn Andrzeja i Rogozińskiej, zapisał sumę małżonkom Wojciechowi Rogozińskiemu i Krystynie Rudzkiej (ib. 126 s. 732).

Bełdowscy h. Jastrzębiec Samuel w r. 1615 zapisał dług 100 zł szwagrowi Kobierzyckiemu (Wojciechowi z Rajska) (I.Kal.81 k.428). T. r. zawarł kontrakt z Katarzyną B-ą, wdową po Mikołaju Zaleskim, łowczym sieradzkim, o dzierżawę części wsi Chlewo (k/Sulmowa) (ib.k.733). W r. 1617 nabył części dóbr Sulimowo W. (obecnie Sulmów 15 km na pn. od Błaszek) i Sokołowo p. kalis. i sier. od swej pasierbicy Katarzyny Rogozińskiej, wojszczanki sieradzkiej, klaryski w Kaliszu (R.Kal.9 k.54v) a całe te wsie nabył w r. 1620 za 16. 000 zł od jej brata Sebastiana Rogozińskiego, jezuity kolegium kaliskiego (I. i D. Z. Kal.28 k.362).

 

 

Inwentarz Metryki Koronnej

MK 133, k. 225v.-226v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 8 stycznia 1588

Zygmunt III nadaje Mikołajowi Rogozińskiemu prawo wykupu wójtostwa miasta Żarnowiec z rąk burmistrza i rajców lub innych jego posiadaczy. Rogoziński został polecony królowi przez Jana Zamoyskiego. Zasłużył się we wszystkich wojnach moskiewskich za Stefana Batorego i podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem.Wójtostwo dostaje w dożywocie1. j. łac. 1 Zob. dok. 169.

 

MK 133, k. 386v.-387 Lublin, 16 maja 1589

Zygmunt III potwierdza Mikołaja Rogozińskiego w dożywociu na wójtostwie żarnowieckim i na wsi Łany. Wieś została złączona z wójtostwem na mocy dekretu w sprawie między Rogozińskim a Sewerynem Bonerem, kasztelanem bieckim, starostą rabsztyńskim i dzierżawcą żarnowieckim. Król rozszerza jednocześnie dożywocie na żonę Rogozińskiego, Annę, córkę Jana Potworowskiego. Dobra te nie będą obciążone dodatkowymi świadczeniami na rzecz skarbu, stołu, stajni, czy kuchni królewskich. Mikołaj Rogoziński zasłużył się podczas wojen moskiewskich i w obronie Krakowa przed Maksymilianem1. j. łac. 1 Zob. dok. 29.