Inne źródła

Rocznik Szlachty Polskiej T. II – J. S. Dunin-Borkowski

 

Rocznik Wojskowy Królestwa Polskiego 1827r.

 

O masonii w Polsce od 1742 do 1822 – S. Załęski

 

Spis nazwisk szlachty polskiej J. S. Dunin-Borkowski

 

Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacji o dowodach szlachectwa

 

Mieszczaństwo Warszawskie w końcu XVIII wieku – W. Smoleński

 

Lista lekarzy i aptekarzy w Królestwie Polskiem na rok 1839

Lista imienna osób posiadających stopnie wyższe Aptekarskie, do zarządzania Aptekami i czynienia dochodzeń sądowo-chemicznych, upoważnionych.