Historia Żydów Polskich

DZIEJE  ŻYDÓW  W  POLSCE
http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/wstep.html

Cmentarz Żydowski w Łodzi
http://www.jewishlodzcemetery.org/
Na planie cmentarza można odnaleźć nazwiska osób pochowanych w poszczególnych kwaterach.

Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej w Warszawie
http://cemetery.jewish.org.pl/results/
Możliwość przeszukiwania bazy danych

Artykuły prof. dr hab. Zofii Abramowicz
Antroponimia Żydów białostockich jako zwierciadło kultury i historii narodu
Nazwiska aluzyjne Żydów białostockich

Herby szlachty pochodzenia żydowskiego