Hajdaj

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego