Dwie linie Rogozińskich

Nie ma bezpośrednich dowodów na pokrewieństwo dwóch Wincentych Rogozińskich. Jednak szereg dowodów pośrednich wskazuje, że byli to bracia stryjeczni. To znaczy, że ich ojcowie byli rodzonymi braćmi.

NN Rogoziński
Joachim Rogoziński (*? †?) + Marianna ? (*? †?)
Wincenty Rogoziński I (*ok. 1769 Widawa †04.12.1849) + Balbina Muskała
NN Rogoziński
Wincenty Rogoziński II (* ok. 1769 † po 1846) + Balbina Miskowska

 

Dowody pośrednie:

1.

19 lutego 1846 roku odbył się ślub Ignacego Aleksandra Rogozińskiego syna Wincentego II z Heleną Kopala, a świadkiem był Maciej Rogoziński syn Wincentego I, który został przedstawiony jako „brat nowozaślubionego”. Określenie brat świadczy o pokrewieństwie w linii bocznej. Ważne jest jadnak także oznaczenia stopnia pokrewieństwa. Ignacy i Maciej nie byli braćmi rodzonymi bo mieli różnych ojców, ale o tym samym imieniu Wincenty. Wincenty I i Wincenty II nie mogli być braćmi rodzonymi. Trudno sobie wyobrazić, żeby rodzice dwóm swoim synom urodzonym w niewielki odstępie czasu, dali takie same imiona. Zatem Wincenty I i Wincenty II mieli różnych ojców, ale najprawdopodonie ci ojcowie byli już braćmi rodzonymi. Świadczy o tym zwyczaj przyjęty i stosowany w rodzinie w nadawaniu imion. Dzieci tej samej płci urodzne w tym samym roku otrzymywały takie same pierwsze imiona. Nie wiadomo czy zwyczaj był praktykowany wcześniej, czy to ojcowie Wincentych, Joachim i jego NN brat zastosowali go pierwsi.

Załóżmy, że pierwszym takim przypadkiem byli Wincenty I i Wincenty II, którzy urodzili się około 1769 roku. Następny miał miejsce w 1809 roku w Dąbrowie Wielkiej. 2 stycznia 1809 roku na świat przychodzi dziecko płci żeńskiej, córka Wincentego II Rogozińskiego i Balbiny. Dziecku nadane zostały imiona Nepomucena Faustyna (Plik nepomucena faustyna 1809u ks). Niestety dziewczynka po ośmiu dniach 8 stycznia 1809 roku umiera (Plik nepomucena faustyna 1809z usc). Mimo tego, urodzonej dnia 21 stycznia 1809 roku dziewczynce, córce Wincentego I Rogozińskiego i Balbiny Muskała, dano takie samo imię Nepomucena (Plik nepomucena 1809u).

Kolejny przykład zastosowania tego zwyczaju dotyczył chłopców o imionach Jan Erazm urodzonych w 1817 roku w Dąbrowie Wielkiej. Według aktu urodzenia (Plik jan erazm 1817u) 9 maja 1817 roku urodził się Jan Erazm, syn Wincentego Rogozińskiego i Balbiny. Brak nazwiska matki utrudnia ustalenie, o którego Wincentego chodzi. Jenakże 10 stycznia 1817 roku urodziła się Faustyna Marianna córka Wincentego I i Balbiny Muskały, a tym samym powyższy Jan Erazm nie mógł być ich synem, a więc był synem Wincentego II i Balbiny Miskowskiej. Według aktu zgonu (Plik jan erazm 1818z) dnia 17 lipca 1818 roku zmarł Jan Erazm syn Wincentego I i Balbiny Muskały, którego wiek określono na 1 rok. Oczywiście ze względu na datę narodzin Faustyny Marianny, Jan Erazm miał mniej niż rok, gdyż mógł się urodzić najwcześniej w październiku 1817 roku. Tak więc mamy dwóch synów, dwóch Wincentych, urodzonych tego samego 1817 roku, którym nadano takie same imiona Jan Erazm.

Wincenty I urodzony około 1769 roku Wincenty II urodzony około 1769 roku
Nepomucena

*21,01.1809r. Dąbrowa Wielka

Nepomucena Faustyna

*01.01.1809r. Dąbrowa Wielka

†08.01.1809r. Dąbrowa Wielka

Jan Erazm

*~październik – grudzień 1817r. Dąbrowa Wielka

†17.07.1818r. Dąbrowa Wielka

Jan Erazm

*09.05.1817r. Dąbrowa Wielka

†?

W rozmowie z pracownikami archiwum uzyskałem informacje, że tego typu zwyczaje były dosyć powszechne w tamtych czasach. Dotyczyły nadawania imion dla dzieci także odmiennej płci, np. Adam – Adamina, i służyły zacieśnianiu więzi rodzinnych.

Ponadto zastanawiające jest, że obaj Wincenci ożenili się z kobietami o takim samym imieniu. W moich poszukiwaniach fakt ten sprawia dodatkowy kłopot w identyfikacji dzieci Wincentych, ale uważam zbieżność imion ich żon za zwyczajny przypadek.

2.

Obie linie na przestrzenie XIX wieku, na poziomie różnych pokoleń żyją obok siebie i przemieszczają się w tym samym kierunku. Poniżej zestawienie dat, miejscowości i osób z obydwu linii.

Dla rozróżnienia obydwu linii oznaczyłem je w następujący sposób:

Linia Wincenty I – to linia po Wincentym i Balbinie Muskała

Linia Wincenty II – to linia po Wincentym i Balbinie Miskowskiej

 

Zestawienie lat i miejscowości gdzie żyli Rogozińscy z obydwu linii

Lata Miejscowość Osoba
1804 – 1819

 

1806 – 1817

Dąbrowa Wielka Wincenty Rogoziński

Maciej Rogoziński

Wincenty Rogoziński

1821 Brzeźnio Wincenty Rogoziński

Maciej Rogoziński

1825

 

1828

Czarna Wincenty Rogoziński

Ignacy Aleksander Rogoziński

Wincenty Rogoziński

Maciej Rogoziński

Józef Nepomucen Rogoziński

1832 Jarocice Prażmów Wincenty Rogoziński

Maciej Rogoziński

Józef Nepomucen Rogoziński

1833 Prażmów Maciej Rogoziński
1836 Majaczewice Maciej Rogoziński
1839 Siedlce par. Grabno Wincenty Rogoziński

Maciej Rogoziński

Józef Nepomucen Rogoziński

1842 – 1843 Luciejów Wincenty Rogoziński

Maciej Rogoziński

Józef Nepomucen Rogoziński

1843 Pożdżenice Maciej Rogoziński
1844 Sobki Wincenty Rogoziński

Józef Nepomucen Rogoziński

1845 Sobki Maciej Rogoziński
1846 Sromutka

Sobki

Wincenty Rogoziński

Ignacy Aleksander Rogoziński

Jan Michał Rogoziński

1846 Grobla Maciej Rogoziński
1848 Łękińsko Wincenty Rogoziński

Józef Nepomucen Rogoziński

1848 Rokszyce Maciej Rogoziński
1850 Sobki Ignacy Aleksander Rogoziński

Jan Michał Rogoziński

1850-1851 Piotrków Maciej Rogoziński
1851-1860 Łękińsko Józef Nepomucen Rogoziński
1855-1858 Rokszyce Ignacy Aleksander Rogoziński

Jan Michał Rogoziński

1860 – 1872 Sobki Jan Michał Rogoziński
1862 – 1885 Sobki Ignacy Aleksander Rogoziński
1872 – 1922 Wolica Jan Michał Rogoziński
1890 Łękińsko Józef Nepomucen Rogoziński

Mapa przemieszczania się Rogozińskich z obydwu linii

Linia Wincenty I – kolor czerwony

Linia Wincenty II – kolor zielony

3.

Obie linie na przestrzenie XIX wieku, na poziomie różnych pokoleń spotykały się i uczestniczyły wspólnie w różnych wydarzeniach. Poniżej zestawienie udokumentowanych wspólnych zdarzeń. Tych nieudokumentowanych, a tym samym nieznanych nam było na pewno dużo więcej.

Zestawienie wydarzeń, w których brali udział Rogozińscy z obydwu linii.

Jan Michał Rogoziński był chrzestnym dla Ignacego Rogozińskiego s. Kazimierza Walentego w 1875 w Łękińsku

Umiejscowienie w drzewie:

NN Rogoziński
Joachim Rogoziński

+ Marianna

bracia NN Rogoziński
Wincenty Rogoziński

+ Balbina Muskała

bracia stryjeczni Wincenty Rogoziński 

+ Balbina Miskowska

Maciej Rogoziński

+ Marianna Krzewicka

bracia prastryjeczni Ignacy Aleksander Rogoziński

+ Helena Kopala

Kazimierz Walenty Rogoziński

+ Marianna Szmelcuch

bracia praprastryjeczni

chrzestny Ignacego

Jan Michał Rogoziński
Ignacy Rogoziński chrześniak Jana Michała

 

Maciej Rogoziński był świadkiem na ślubie Ignacego Aleksandra Rogozińskiego w roku 1846 w Sobkach. W akcie ślubu został określony jako „brat nowozaślubionego”, a na prawdę Maciej i Ignacy to bracia prastryjeczni.

Umiejscowienie w drzewie:

NN Rogoziński
Joachim Rogoziński

+ Marianna

bracia NN Rogoziński
Wincenty Rogoziński

+ Balbina Muskała

bracia stryjeczni Wincenty Rogoziński 

+ Balbina Miskowska

Maciej Rogoziński

+ Marianna Krzewicka

bracia prastryjeczni Ignacy Aleksander Rogoziński

+ Helena Kopala

 

Józef Nepomucen Rogoziński był świadkiem na ślubie Jana Michała Rogozińskiego z Elżbietą Hejak w 1870r. w Wolicy parafia Wola Grzymalina

Józef Nepomucen Rogoziński był świadkiem przy zgłoszeniu śmierci Ewy Rogozińskiej c. Jana Michała Rogozińskieg i Elżbiety Hejak w 1882 w Wolicy

NN Rogoziński
Joachim Rogoziński

+ Marianna

bracia NN Rogoziński
Wincenty Rogoziński

+ Balbina Muskała

bracia stryjeczni Wincenty Rogoziński 

+ Balbina Miskowska

Józef Nepomucen Rogoziński + Elżbieta Tosiek bracia prastryjeczni

świadek na ślubie Jana Michała

Ignacy Aleksander Rogoziński

+ Helena Kopala

Jan Michał Rogoziński + Elżbieta Hejak
Ewa Rogozińska

 

Konstanty Rogoziński był chrzestnym Józefa Rogozińskiego s. Jana Michała Rogozińskiego i Elżbiety Hejak w 1882r. w Wolicy par. Wola Grzymalina

NN Rogoziński
Joachim Rogoziński

+ Marianna

bracia NN Rogoziński
Wincenty Rogoziński

+ Balbina Muskała

bracia stryjeczni Wincenty Rogoziński 

+ Balbina Miskowska

Józef Nepomucen Rogoziński + Elżbieta Tosiek bracia prastryjeczni Ignacy Aleksander Rogoziński

+ Helena Kopala

Konstanty Rogoziński bracia praprastryjeczni

chrzestny Józefa

Jan Michał Rogoziński + Elżbieta Hejak
chrześniak Konstantego Józef Rogoziński

 

Józef Nepomucen Rogoziński był chrzestnym Wincentego Rogozińskiego s. Jana Michała Rogozińskieg i Elżbiety Hejak w 1888 w Wolicy

NN Rogoziński
Joachim Rogoziński

+ Marianna

bracia NN Rogoziński
Wincenty Rogoziński

+ Balbina Muskała

bracia stryjeczni Wincenty Rogoziński 

+ Balbina Miskowska

Józef Nepomucen Rogoziński + Elżbieta Tosiek bracia prastryjeczni

chrzestny Wincentego

Ignacy Aleksander Rogoziński

+ Helena Kopala

Jan Michał Rogoziński + Elżbieta Hejak
chrześniak Józefa Nepomucena Wincenty Rogoziński

 

Konstanty Rogoziński był chrzestnym Ludwiki Rogozińskiej c. Jana Rogozińskiego i Agnieszki Stępień w 1891r. w Łękińsku

NN Rogoziński
Joachim Rogoziński

+ Marianna

bracia NN Rogoziński
Wincenty Rogoziński

+ Balbina Muskała

bracia stryjeczni Wincenty Rogoziński 

+ Balbina Miskowska

Józef Nepomucen Rogoziński + Elżbieta Tosiek bracia prastryjeczni Ignacy Aleksander Rogoziński

+ Helena Kopala

Konstanty Rogoziński bracia praprastryjeczni

chrzestny Ludwiki

Jan Rogoziński + Agnieszka Stępień
chrześniaczka Konstantego Ludwika Rogozińska

 

Kazimierz Rogoziński i Antonina Rogozińska byli chrzestnymi Apolonii Rogozińskiej c. Jana Rogozińskiego i Agnieszki Stępień w 1889r. w Łękińsku

NN Rogoziński
Joachim Rogoziński

+ Marianna

bracia NN Rogoziński
Wincenty Rogoziński

+ Balbina Muskała

bracia stryjeczni Wincenty Rogoziński 

+ Balbina Miskowska

Józef Nepomucen Rogoziński + Elżbieta Tosiek bracia prastryjeczni Ignacy Aleksander Rogoziński

+ Helena Kopala

Antonina Rogozińska chrzestna Apolonii Jan Rogoziński + Agnieszka Stępień
chrześniaczka Antoniny Apolonia Rogozińska

 

NN Rogoziński
Joachim Rogoziński

+ Marianna

bracia NN Rogoziński
Wincenty Rogoziński

+ Balbina Muskała

bracia stryjeczni Wincenty Rogoziński 

+ Balbina Miskowska

Maciej Rogoziński

+ Marianna Krzewicka

bracia prastryjeczni Ignacy Aleksander Rogoziński

+ Helena Kopala

Kazimierz Walenty Rogoziński

+ Marianna Szmelcuch

chrzestny Apolonii Jan Rogoziński + Agnieszka Stępień
chrześniaczka Kazimierza Apolonia Rogozińska

 

Ludwika Rogozińska była chrzestną Julianny Rogozińskiej c. Jana Rogozińskiego i Agnieszki Stępień w 1893 w Łękińsku

NN Rogoziński
Joachim Rogoziński

+ Marianna

bracia NN Rogoziński
Wincenty Rogoziński

+ Balbina Muskała

bracia stryjeczni Wincenty Rogoziński 

+ Balbina Miskowska

Józef Nepomucen Rogoziński + Elżbieta Tosiek bracia prastryjeczni

świadek na ślubie Jana Michała

Ignacy Aleksander Rogoziński

+ Helena Kopala

Ludwika Rogozińska chrzestna Julianny Jan Rogoziński + Agnieszka Stępień
chrześniaczka Ludwiki Julianna Rogozińska

 

Ignacy Rogoziński był chrzestnym Elżbiety Rogozińskiej c. Wincenty Rogoziński + Antonina Bukowska w 1899 w Pabianicach

NN Rogoziński
Joachim Rogoziński

+ Marianna

bracia NN Rogoziński
Wincenty Rogoziński

+ Balbina Muskała

bracia stryjeczni Wincenty Rogoziński 

+ Balbina Miskowska

Maciej Rogoziński

+ Marianna Krzewicka

bracia prastryjeczni Ignacy Aleksander Rogoziński

+ Helena Kopala

Kazimierz Walenty Rogoziński

+ Marianna Szmelcuch

bracia praprastryjeczni Wincenty Rogoziński + Antonina Bukowska
Ignacy Rogoziński + Anna Wojtaszek chrzestny Elżbiety Elżbieta Rogozińska

 

W tych wszystkich zebranych informacjach znamienny jest fakt braku występowania innych krewnych. Wygląda tak jakby obaj Wincenci oprócz siebie nie mieli nikogo bliskiego z męskiej strony, jakby byli jedynakami i to jeszcze sierotami. Nie ma informacji o ich ojcach, matkach, braciach i siostrach. Przez cały XIX wiek nie ma śladu wydarzeń rodzinnych, gdzie pojawia się jakiś Rogoziński spoza obydwóch linii.