Członkowie Rodu Awdańców w wiekach średnich

Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie Tom II Rok 1910